Το καλάθι μου

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Οι άνθρωποι μας

Για μας το εγχείρημα «Από Κοινού» είναι κάτι παραπάνω από ένας κοινός συνεταιρισμός ή απλή μια κοινωνική επιχείρηση. Είναι μια ζωντανή κοινότητα. Αυτό θέλουμε και επιδιώκουμε.

Στην κοινότητα αυτή λοιπόν, ανήκουν πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι. Ο καθένας κατέχει ξεχωριστές ιδιότητες και σχέσεις με το «Από Κοινού», αλλά όλοι βρίσκονται μεταξύ τους σε μια διαδικασία συνεχούς γόνιμης αλληλεπίδρασης και διαλόγου.

 

Μέλη

Το «Από Κοινού» είναι ένα συνεταιριστικό και συνεργατικό εγχείρημα που απαρτίζεται από μέλη/συνεταιριστές που έχουν διάφορες σχέσεις μαζί του, όπως παραγωγοί, εργαζόμενοι, υποστηρικτές, φίλοι, επίτιμα μέλη κτλ. Κάθε μέλος του «Από Κοινού» είναι ταυτοχρόνως και ιδιοκτήτης του και έχει ισότιμο λόγο για τις δραστηριότητες του. Οι αποφάσεις που παίρνουμε για το κοινό μας μέλλον παίρνονται σε τακτικές ανοιχτές και δημοκρατικές συνελεύσεις. Έτσι, όλοι όσοι «ανήκουμε» στο Από Κοινού συνεργαζόμαστε στενά, μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας και παρέχουμε ευκαιρίες σε όλους με τρόπους που είναι αδύνατο να προσφέρουν οι συμβατικές επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από μετόχους και κερδοσκοπικά οφέλη. Καθετί που αποφασίζεται και γίνεται από εμάς, βγαίνει συλλογικά μετά από μεταξύ μας διαβουλεύσεις.

Τα μέλη μας, τόσο στις εύκολες περιόδους, όσο και στις δύσκολες, είναι μαζί και πορεύονται …Από Κοινού!

 

Παραγωγοί

Για μας παραγωγός μπορεί να είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μια άτυπη ομάδα ή μια συλλογικότητες παραγωγών. Ο παραγωγός οφείλει να ασχολείται με μικρής κλίμακας παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών, ακόμα και σε οικιακή κλίμακα. Για παράδειγμα, αγρότες ή καλλιεργητές μη συμβατικών μορφών καλλιέργειας, όπως βιολογική, φυσική, οικολογική, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, μεταποιητές προϊόντων κ.α. Ευρύτερα όμως παραγωγός είναι και όποιος ασχολείται με την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών με την έννοια της παραγωγικής δημιουργίας, όπως όσοι ασχολούνται με την τέχνη, την εκπαίδευση, τη χειροτεχνία, την ανάδειξη διαφόρων παραδοσιακών πολιτισμικών αγαθών.

Βασική προϋπόθεση για τους παραγωγούς είναι η ευαισθητοποίηση τους ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, η ανάκτηση και διατήρηση φυσικών ποικιλιών ζωής, η διατήρηση παραδοσιακών τεχνών, η χρήση καθαρών, φυσικών πρώτων υλών στην παραγωγική διαδικασία, η δημιουργία και διάδοση αρχών για μια κοινωνία της αυτάρκειας, της απλότητας, της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, της κοινωνικής ευπροσηγορίας, του δώρου και της φιλοξενίας.

Το εγχείρημα του «Από Κοινού» είναι ένας παραγωγός.

Επιπλέον, οι σχέσεις του «Από Κοινού» με άλλους παραγωγούς, δε θέλουμε να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

 

Εθελοντές

Στην ανθρώπινη φύση και στις ανθρώπινες σχέσεις, σε πείσμα της γενικής εμπορευματοποίησης όλων, πιστεύουμε πως ακόμα πικρατεί η έννοια του δώρου, της αλληλοβοήθειας, της αλληλεγγύης. Αυτές τις αξίες θέλουμε να προωθήσουμε.
Ως Κοινότητα πιστεύουμε στην εθελοντική προσφορά, στην άνευ ανταλλάγματος συνδρομή στην προσπάθεια του άλλου ή αντίστροφα στην αποδοχή προσφοράς από τον άλλο για την δική μας προσπάθεια. Έτσι με χαρά συμμετέχουμε σε διάφορες δράσεις και στηρίζουμε αυτού του είδους τις προσπάθειες.
Φίλοι γνωστοί και άγνωστοι προσέρχονται και μας βοηθούν στις δραστηριότητες μας. Νέοι άνθρωποι από Ελλάδα και εξωτερικό ζητούν να συνδράμουν στην προσπάθεια μας. Είναι φυσικό αυτοί που έρχονται από μακριά να φιλοξενούνται από μέλη της κοινότητας μας, για όσο διάστημα μένουν και συμπαρίστανται.
Με τον τρόπο αυτό γεννιούνται νέες ανθρώπινες σχέσεις μεταδίδονται νέα μηνύματα, μεταλαμπαδεύονται και εξελίσσονται πολιτισμικά στοιχεία.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποδέχεται τις αρχές και αξίες της Κοιν.Σ.Επ. μας μπορεί, αν θελήσει, να γνωρίσει στην πράξη και να συμμετάσχει ενεργά, χωρίς μισθό, στις δράσεις της κοινότητας μας, ως εθελοντής.

 

Αξιοποιητές

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αξιοποιήσει τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Κοιν.Σ.Επ. μας. Η αξιοποίηση αυτή μπορεί να λαμβάνει διάφορες μορφές, όπως αγορά, κατανάλωση, εμπορία, χρήση, εκμετάλλευση, προμήθεια κ.α. και η συναλλαγή αυτή που μπορεί να γίνει είτε απευθείας, είτε εμμέσως.