Το καλάθι μου

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Να λυπάσαι τον λαό που τρώει ψωμί από σπόρο που δε θέρισε ο ίδιος

Λιβανέζικη παροιμία

 

 

Σε έναν κόσμο που διαρκώς γεννάει κρίσεις, ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές, η κατάκτηση της συλλογικότητας, της αειφορίας, της εμπιστοσύνης και του σεβασμού στον κάθε άνθρωπο είναι βασικά ζητούμενα.

 

Μέσα από την Κοιν.Σ.Επ. μας στοχεύουμε στην εξέλιξη μιας ανεξάρτητης κοινότητας με δημιουργική παραγωγική δραστηριότητα.

 

Αυτή η δημιουργική δραστηριότητα βασίζεται στους εξής αλληλένδετους άξονες:

  • Παραγωγή προϊόντων μικρής κλίμακας με οικολογικές μεθόδους
  • Παροχή υπηρεσιών ήπιας έντασης που έχουν ως επίκεντρό τους τον άνθρωπο
  • Εκπαίδευση με εναλλακτικές, μη συμβατικές μεθόδους που βασίζονται στην ηθική και την αγάπη
  • Ανάδειξη και διάδοση του πολιτισμού, των τεχνών και της τοπικής παράδοσης και κουλτούρας

 

Πρωταρχικό μέλημα της «Από Κοινού» είναι η παραγωγή ποιοτικών τροφίμων και πάνω σε αυτό έχει οικοδομηθεί όλο το εγχείρημά μας. Η μεγάλη πλειοψηφία των προϊόντων μας παράγονται από δικές μας πρώτες ύλες. Στα χωράφιά μας φυτεύουμε τοπικές ποικιλίες φυτών, χωρίς γενετικά τροποποιημένα φυτά. Τα καλλιεργούμε, είτε με εντελώς φυσικούς και οικολογικούς τρόπους, χωρίς παρεμβάσεις ή φυτοφάρμακα, είτε με βιολογικές μεθόδους. Γνώμονας μας είναι σεβασμός στη φύση, στον άνθρωπο και στα ζώα. Έτσι, παράλληλα προάγουμε και τη βιοποικιλότητα του τόπου μας.

 

Μας ενδιαφέρει να μειώνουμε συνεχώς το οικολογικό μας αποτύπωμα. Γι’ αυτό και προσπαθούμε να παραμένουμε όσο το δυνατόν περισσότερο…. ντόπιοι. Συνεργαζόμαστε πρωτίστως με παραγωγούς από την Κρήτη, χωρίς να αποκλείουμε κανένα, αλλά πάντοτε επιλέγουμε τους εξωτερικούς μας συνεργάτες με τα δικά μας αυστηρά κριτήρια.

 

Τέλος, δεν χρησιμοποιούμε μορφές ανήθικης εργασίας και εργασιακής εκμετάλλευσης σε κανένα σημείο της δραστηριότητάς μας (αγροτική παραγωγή, τυποποίηση και στο εργασιακό πλαίσιο των εργαζόμενων μας). Εκτιμούμε, σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τη δίκαιη εργασία.