Κάθε μήνα τα μέλη των "Από Κοινού" συζητάμε στις συνελεύσεις μας για διάφορα αναγνώσματά μας και αποφασίζουμε να τα κοινοποιούμε ευρύτερα, καθώς αναφέρονται σε θέματα, ιδέες, αντιλήψεις ή... απλή αισθητική που μας εκφράζει....

 

Ευχόμαστε να τα ευχαριστηθείτε και σεις τόσο, όσο και μεις.....

Κύλιση στην κορυφή